Trafiksikkerhed
 
Skolevejen sikres ved ansvarlige skolepatruljer hver dag, når
børnene møder, og når de får fri.
 
Skolebussen kører for børn, tilhørende skoledistriktet, der har længere skolevej end:
 
2,5 km i 0. – 3. klasse
6,0 km i 4.—6. klasse
7,0 km i 7. - 9. klasse
 
Befordringen er ikke gældende for elever, der benytter SFO’en — dog kan disse benytte skolebussen, når det gælder indkørslen til skolen.
 
Vedr. trafikfarlige skoleveje: